Zoptymalizuj proces sprzedażowy

Dzięki kalkulatorom, które automatycznie ocenią zdolność finansową klienta.

BlueBooster to kompleksowa platforma do sprzedaży wielokanałowej produktów bankowych . Jednym z elementów systemu są narzędzia weryfikujące wprowadzane przez klientów dane i automatycznie szacujące ich zdolność finansową - tzw. "kalkulatory". Są one powiązane ściśle powiązane ze ścieżkami sprzedażowymi i dopasowane do założeń biznesowych banku.

Działanie

Mechanizm weryfikuje zdolność finansową potencjalnego klienta w oparciu o wprowadzone przez niego do formularza dane, takie jak: miesięczne dochody, wydatki, stałe obciążenia.

kalkulatory_1.png

Korzyści wynikające z zastosowania kalkulatorów

Kluczową zaletą rozwiązania jest automatyzacja procesu sprzedażowego, łącznie z wydaniem decyzji o uruchomieniu wybranego produktu dla klienta, która jest oparta na sprawdzonych danych.

Wdrożenie mechanizmu może się odbyć na dwa sposoby: poprzez integrację z systemem scoringowym Twojego banku lub implementację macierzy obliczającej zdolność kredytową. BluBooster umożliwia również integracje z: bazami danych banku, zewnętrznymi aplikacjami przetwarzającymi, porządkującymi i dostarczającymi dane (np. z wyciągu bankowego klienta).