Skalowalny system do skutecznej sprzedaży online produktów bankowych

architektura.png

Cechy

  • Wykonane w nowoczesnych technologiach backendowych oraz front-endowych (Angular, ReactJS)
  • Środowisko w pełni zdockeryzowane (cloud-native)
  • Wysoka skalowalność horyzontalna rozwiązana
  • Szerokie możliwości integracyjne przez REST API (JSON)
  • Regularne testy wydajnościowe i bezpieczeństwa rozwiązania (OWASP)
  • Narzędzia umożliwiające wprowadzanie szerokich zmian wyglądowych, procesowych oraz integracyjnych, bez konieczności angażowania działu IT i/lub specjalistycznej wiedzy programistycznej
  • Możliwość customizacji każdego z modułów
  • Wbudowane mechanizmy upraszczające zgodność z dyrektywą RODO
  • Hosting w modelu on-premise po stronie Klienta lub po stronie Dostawcy
  • Krótki czas Time-To-Market, nakierowanie na szybkie prototypowanie rozwiązania i jego walidację w rzeczywistości