Pożyczka gotówkowa Banku w pełni obsłużona w kanale online

Cel i wyzwania projektowe:

Uruchomienie kompletnej obsługi pożyczki gotówkowej w kanale internetowym dla klienta nowego (prospekta) i obecnego – od momentu rozpoczęcia wniosku do podpisania umowy kredytowej i wypłaty środków Klientowi w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

 

Rezultaty:

Wdrożone rozwiązanie umożliwia przejście całego procesu zakupowego w kanale online, zakończonego wypłatą środków na rachunek wskazany przez klienta. System analizuje wprowadzone przez klienta dane, ocenia zdolność kredytową i wyświetla ofertę dostosowaną do rzeczywistych możliwości finansowych klienta. Po zaakceptowaniu oferty system automatycznie generuje dokumenty umowy i weryfikuje Klienta przelewem weryfikacyjnym. Dzięki zastosowaniu mechanizmu przelewu weryfikacyjnego udało się obniżyć ryzyko fraudów. Aplikacja sprzedażowa umożliwiła Bankowi dotarcie do nowych Klientów w kanale online oraz usprawnienie obsługi dotychczasowych Klientów Banku (przeniesienie obsługi w pełni w kanale digital).

 

case_study_1.jpg
case_study_2.jpg

Przebieg wdrożenia

 1. Planowanie
  W pierwszym etapie Bank opracował diagram procesu zgodny z regułami funkcjonującymi w Banku i wymaganiami działu bezpieczeństwa.
 2. Dopasowanie stylistyki graficznej frontów
  Równolegle wszystkie komponenty niezbędne do budowania warstwy informacyjnej i aplikacji obsługującej ścieżkę sprzedaży zostały ostylowane zgodnie z identyfikacją wizualną (Corporate Identity / Brand Book) Banku. Dzięki funkcjonującemu w platformie Blue Booster rozwiązaniu, w ramach którego moduł generatora aplikacji korzysta z gotowych predefinowanych komponentów, późniejsze zmiany w aplikacji i procesie nie wymagają angażowania webdesignerów i grafików.
 3. Integracje ze środowiskiem Banku
  W oparciu o przygotowany przez Bank proces zdefiniowano niezbędne do jego funkcjonowania integracje platformy Blue Booster z systemami Banku. Bank udostępnił odpowiednie interfejsy tych systemów, które zostały następnie podłączone do platformy Blue Booster i udostępnione do użycia przez moduł generatora aplikacji platformy
 4. Budowanie pełnego procesu w generatorze BlueBooster
  Moduł generatora aplikacji Blue Booster umożliwił skonfigurowanie w platformie kompletnego, wielokrokowego procesu z wykorzystaniem weryfikacji i walidacji dostępnych w platformie - w tym dodatkowych, opartych o usługi Grupy Blue Media rozwiązań, takich jak: autoryzacja SMS oraz przelew weryfikacyjny. Każdy element procesu można zmodyfikować z poziomu panelu administracyjnego Blue Booster.