Otwórz swoje produkty na nowe kanały sprzedaży

Buduj skuteczne ścieżki sprzedażowe, uwzględniające automatyczną weryfikację danych.

Jedną z kluczowych funkcjonalności platformy BlueBooster jest generator procesów sprzedażowych online, który daje możliwość budowania nowych ścieżek zakupu produktu oraz modyfikowania tych już istniejących w systemie.

Zarządzanie formularzami jest intuicyjne i proste w obsłudze - nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej i wsparcia programistycznego, w związku z czym, możesz samodzielnie je edytować w zależności od swoich potrzeb i podnosić w ten sposób skuteczność poszczególnych procesów sprzedażowych.

BlueBooster generuje widoki w oparciu o komponenty zgodne z identyfikacją wizualną Twojej firmy, dzięki czemu wszystko co stworzysz jest spójne ze stroną główną firmy, czy innymi wizualnymi formami przekazu do Klienta.

 

Wielokrokowe formularze z weryfikacją danych

Dzięki BlueBooster Ty sam możesz zaprojektować zaawansowany proces sprzedażowy, który może składać się z wielu wielokrokowych formularzy o różnej liczbie i rodzaju pól. Mogą to być: pola tekstowe, rozwijane listy, checkboxy, graficzne przyciski, itp. To Ty decydujesz ile pól będzie miał dany formularz i w jakiej kolejności będą one ułożone. Również od Ciebie zależy logika formularzy, czyli sposoby przejść między kolejnymi widokami.

Obsługa kreatora jest bardzo prosta, ponieważ zawiera on gotowe elementy, z których budujesz formularze.

Możesz również:

  • dowolnie edytować i organizować treści
  • formatować ją i dzielić na sekcje i strony;
  • dodać dynamiczny kalkulator, za pomocą którego przedstawisz wariantowe oferty ubezpieczenia;
  • wygenerować polisę oraz niezbędne załączniki do pobrania przez Twoich klientów.
kreator-procesow-1.png

Kalkulacja wariantów ofert ubezpieczeniowych

BlueBooster for Insurances powstał po to, żeby automatyzować poszczególne etapy procesów sprzedażowych, łącznie z wyliczaniem oferty ubezpieczeniowej dla zadanego produktu i danych taryfikacyjnych.

Elementem naszej platformy do omnikanałowej sprzedaży jest kalkulator wyliczenia ofert ubezpieczeniowych.

Analizowane są w nim wszystkie dane z wcześniejszych kroków procesowych i wyliczana jest oferta ubezpieczenia w jednym lub wielu wariantach zależnie od konstrukcji produktu..

Na ich podstawie system decyduje o tym, czy Klient może skorzystać z danego wariantu ubezpieczenia czy nie.

Wdrożenie mechanizmu może się odbyć na dwa sposoby: dla skomplikowanych produktów poprzez integrację z systemem taryfikacyjnym Towarzystwa Ubezpieczeniowego, dla prostszych poprzez konfigurację taryfikacji w systemie.

BlueBooster umożliwia również integracje z: systemami lub bazami danych Twojej firmy, zewnętrznymi aplikacjami przetwarzającymi, porządkującymi i dostarczającymi dane (np. historia szkodowości, strefy powodziowe, itd.).

kreator-procesow-2.png

Kanały, polisowanie i opłacenie - domykamy sprzedaż

BlueBooster nie poprzestaje wyłącznie na konfiguracji ścieżki czy kalkulacji oferty dla klienta.

Nasza platforma do sprzedaży omnikanałowej jest przystosowana do kontynuacji wniosku w każdym możliwym kanale sprzedażowym od miejsca porzucenia. Taki wniosek może być procesowany w Oddziale lub edytowany poprzez pracownika CallCenter, Agencji, lub bezpośrednio przez Klienta poprzez ścieżkę zakupową dostepną na stronie www - wszędzie tam gdzie będziesz potrzebować wsparcia i prowadzenia sprzedaży.

Dodatkowo integracja z bramkami płatniczymi lub Twoimi systemami do płatności elektronicznych umożliwi klientowi lub pracownikom dokonanie płatności bez konieczności przerywania procesu sprzedażowego. Po jego zakończeniu platforma automatycznie wygeneruje również wszystkie dokumenty, polisy, certyfikaty i prześle je drogą elektroniczną zarówno do klienta, jak również do powiązanych systemów w Twojej organizacji.

kreator-procesow-3.png