Reaguj na potrzeby rynku i twórz nowe produkty

BlueBooster to kompleksowa platforma do sprzedaży omnikanałowej produktów ubezpieczeniowych. Jednym z elementów systemu jest kreator procesów, który pozwala na generowanie ścieżek i zarządzanie danymi niezbędnymi do otrzymania oferty. W połączeniu z kalkulatorem produktu umożliwia szybkie tworzenie pełnego procesu zakupowego ubezpieczeń.

Kalkulatory produktowe umożliwiają samodzielnie konstruowanie produktów ubezpieczeniowych, zarządzanie ich strukturą, ryzykami i ich parametrami, oraz definiowanie stawek taryfikacyjnych w zależności od danych wprowadzonych w procesie przez Klientów.

 

Działanie

W ramach kalkulatora produktowego możliwe jest definiowanie złożonych elementów produktu oraz grupowanie ich w kilkuwarstwową strukturę.

Struktura produktu może składać się z następujących poziomów:

  • pakiet/wariant
  • ryzyko
  • element ryzyka
  • elementy dodatkowe (nie związane z ryzykiem)
  • parametry elementów

Każdy poziom posiada możliwość definiowania odrębnych właściwości i logiki biznesowej. Istnieje możliwość ich wzajemnego wiązania oraz uzależniania warunków obowiązywania i zasad taryfikacji od danych pochodzących z procesu sprzedażowego.

Na przykładzie produktu turystycznego - można zdefiniować ryzyko, które będzie posiadało stałą cenę niezależną od warunków wejściowych, to samo ryzyko może mieć ustawione odrębne stawki za osobodzień w zależności od kierunku wyjazdu oraz wieku ubezpieczonego, z automatycznym naliczeniem zwyżki procentowej, gdy ubezpieczony przebywa poza granicami Polski.

kalkulator.png

Korzyści wynikające z zastosowania kalkulatorów - działaj szybko i sprawnie

Ogranicz koszty, przyspiesz czas wdrożenia. Kluczową zaletą rozwiązania jest możliwość szybkiego uruchomienia procesu sprzedażowego. Bez konieczności integracji z zewnętrznymi systemami taryfikacyjnymi, implementacji logiki biznesowej produktu przez działy IT.

Innymi słowy - kalkulator produktowy umożliwia obniżenie kosztów, skrócenie czasu dotarcia do Klienta, a po uruchomieniu sprzedaży, pozwala na szybkie wprowadzanie zmian i korekty taryfy do bieżących warunków otoczenia biznesowego.