Bądź zawsze blisko Klienta

Aplikacja mobilna to miejsce gdzie Klient ma zawsze szybki dostęp do swoich zakupionych polis. Wszystkie ubezpieczenia są zebrane w jego Koncie, a dodatkowo ma możliwość dokupienia w prosty i przystępny sposób kolejnej polisy z poziomu aplikacji.

Co ważniejsze w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego, ma możliwość skorzystania ze skanera kodów Aztec znajdujących się w dowodach rejestracyjnych pojazdów, co znacząco skraca się czas potrzebny na kalkulację ubezpieczenia komunikacyjnego.

 

Funkcjonalności aplikacji

W ramach aplikacji mobilnej dla Klienta umożliwiamy dostęp do funkcjonalności:

  • logowanie i autoryzacja Klientów
  • dostęp do posiadanych produktów wraz z podstawowymi informacjami oraz powiązanymi dokumentami typu polisa, OWU, regulamin, certyfikat, itd.
  • listę rat za polisy z możliwością szybkiego przejścia do bramki płatniczej
  • skaner kodów Aztec z inicjalizacją procesu zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego
  • procesy sprzedaży ubezpieczeń obsługiwanych w ramach Twojej oferty produktowej
  • informacje dla Klienta co robić w razie szkody
  • procesy zgłoszeń szkód z przekazaniem ich do systemu likwidacji Towarzystwa
  • procesy zmiany danych, odstąpień i rezygnacji
  • możliwość importu danych polis zakupionych u innych ubezpieczycieli, w innych sieciach sprzedażowych

Aplikacja to jedno centralne miejsce, gdzie Klient ma informacje o swoich produktach i znajdzie wszystkie dane i procesy związane ze sprzedażą i obsługą posiadanych ubezpieczeń. Wszelkich czynności związanych ze swoimi polisami dokona w jednym miejscu.

 

app-client.png