Pełna oferta segmentu ubezpieczeń komunikacyjnych w platformie dla BIK Serwis

Cel i wyzwania projektowe:

Realizacja platformy sprzedażowej w kanale agencyjnym zintegrowanej z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, które udostępniają taryfikację online.

Rezultaty:

Uruchomione rozwiązanie dla BIK Serwis umożliwia pracownikom multiagencji przejście pełną ścieżkę sprzedażową ubezpieczenia komunikacyjnego w ramach porównania i dostosowania pełnej palety Towarzystw Ubezpieczeniowych umożliwiających taryfikację składki online na rynku polskim.

Wraz z integracją z kilkunastoma Towarzystwami na naszej szynie ubezpieczeniowej, zrealizowaliśmy też pełną i nowoczesną platformę, która w zunifikowany i szybki sposób pozwala użytkownikowi przejść cały proces, eliminując konieczność przygotowywania ofert dla tego samego Klienta w portalach wielu Towarzystw oraz redukując czas konieczny na analizę różnic zakresu i ceny. Agent otrzymuje zestawienie kilkunastu ofert zgodnych z wynikiem analizy potrzeb Klienta, przy czym każda z takich ofert może nadal być zmodyfikowana i porównywana z pozostałymi. Wynikowa oferta może następnie zostać spolisowana i automatycznie przekazana do Towarzystwa.

Poza ofertami Towarzystw dostępnych jako taryfikacje online, w ramach platformy obsłużone zostały również umowy generalne obsługiwane przez BIK Serwis, co pozwoliło na szybkie i proste porównanie ofert otwartych z umowami generalnymi. Dzięki temu w jednym miejscu umożliwiamy porównanie całego wachlarza ofert, przez co agent może przedstawić Klientowi zawsze najkorzystniejszą kalkulację w ramach jednego przejścia procesu.

Co również znamienne, Platforma została zintegrowana z wewnętrznymi systemami BIK Serwis dzięki czemu umożliwiliśmy pobieranie do procesu informacji o pojazdach i danych Klienta z baz wewnętrznych, dzięki czemu zyskaliśmy maksymalne przyspieszenie zbierania informacji co przekłada się bezpośrednio na znacznie sprawniejszą pracę agentów, którzy teraz mogą skupić się mocniej na kontakcie z Klientami a nie głównie na wielokrotnym wypełnianiu formularzy tymi samymi danymi.

 

9e6fd7dc45b6dda56b2e9fcfedfb99de_images-0a91e47d-4259-4395-bd2c-192de6c64f38.png
0fa01ac91369f8b2d05ce71e5cac5eef_images-e525c20d-e15b-43b1-b198-99b975c87077.png

Przebieg wdrożenia

Analiza

Realizacje projektu poprzedziły kilkuetapowe warsztaty z BIK Serwis, analiza jego otoczenia biznesowego oraz analiza integracji z systemami produktowymi Towarzystw, na bazie których zaproponowaliśmy wysokopoziomowe makiety funkcjonalne kluczowych funkcjonalności.

Dostosowanie i rozbudowa platformy

W trakcie kolejnych miesięcy zaimplementowane zostały integrację z kluczowymi Towarzystwami by jak najszybciej pokryć jak największy obszar sprzedaży BIK Serwis. W efekcie najważniejsze produkty i funkcjonalności z punktu widzenia sieci sprzedaży zostały udostępnione, ulepszone i rozbudowane w ramach jednolitego narzędzia jakim jest BlueBooster.

Instalacja i dalsza integracja z Towarzystwami i systemami BIK Serwis

Po zakończeniu etapu testów platforma została udostępniona na środowiskach produkcyjnych i umożliwiona została sprzedaż w obrębie kluczowych Towarzystw Ubezpieczeniowych. W kolejnych miesiącach zintegrowane zostały następne Towarzystwa, a funkcjonalności dla sieci sprzedaży zostały rozbudowane o kolejne potrzebne mechanizmy, m.in. możliwość porównania ofert ogólnych Towarzystw z ofertami umów generalnych.

Efektem ponad rocznej pracy jest jednorodna platforma sprzedażowa dla ubezpieczeń komunikacji z integracją 13 Towarzystw Ubezpieczeniowych w modelu pełnej taryfikacji i polisowania, łącznie z integracją z systemami wewnętrznymi BIK Serwis.